dijous, 11 de febrer de 2010

Consell de barri de Ciutat Meridiana

Consell de barri
de Ciutat Meridiana

Ordre del dia:

-Sessió de constitució
-Informe de l’execució del Pla d’Actuació municipal al barri.
-Precs i preguntes
A la Biblioteca Zona Nord
(Vallcivera, 3 bis)
Dijous 11 de febrer, a les 19 h


Os esperamos, para ver si podemos levantar este barrio entre todos.