Cercar en aquest blog

dilluns, 27 de febrer de 2012

Ciutat Meridiana se queda sin la mitad de sus proyectos de mejora

Otro gran recorte que nos afecta en gran medida a todos los vecinos del Barrio, ahí va la noticia Ciutat Meridiana se queda sin la mitad de sus proyectos de mejora

Ciutat Meridiana se queda sin la mitad de sus proyectos de mejora

Otro gran recorte que nos afecta en gran medida a todos los vecinos del Barrio, ahí va la noticia Ciutat Meridiana se queda sin la mitad de sus proyectos de mejora

Perafita , calle de desahucios en Ciutat Meridiana

Os adjunto una noticia bastante penosa por culpa de este sistema Hipotecario, Perafita , calle de desahucios en Ciutat Meridiana

Perafita , calle de desahucios en Ciutat Meridiana

Os adjunto una noticia bastante penosa por culpa de este sistema Hipotecario, Perafita , calle de desahucios en Ciutat Meridiana

Carta de les Escoles Bressol de Nou Barris


L’Ajuntament  vol  canviar una vegada més el model  educatiu de les escoles bressol.

La ciutadania, cadascun de nosaltres, ens ho creiem que el tracte als infants és una peça clau en el seu desenvolupament? O pensem que només ho diuen els pedagogs, neuròlegs, pediatres, psicòlegs, sociòlegs, mestres,... per molestar? 

En nom de la crisi, no es pot tolerar tot. La justificació presentada pel regidor d’Educació i el gerent de l’Institut Municipal d’Educació per imposar les retallades és un argument de nul·la voluntat política. Si el curs vinent l'Ajuntament rebrà 200 € menys per infant de la Generalitat, i creu que no té arguments per a tornar a demanar-li, que ho retalli d'un altre lloc, de protocols politics excessius,  de sous i càrrecs no justificats, de projectes fantasmes  que van quedant al calaix,... però que no recaigui sobre els de sempre, dels que estem a primera fila, dels més fràgils i les seves famílies,...  la CRISI ho està justificant tot i no ho podem permetre.

Externalització completa de les 3 escoles que obriran el curs vinent.

L’Ajuntament de Barcelona des de fa més de dues dècades ha estat apostant per oferir servei públic 0-3.  I servei públic vol dir no pensar l’escola com un negoci. I això és el que s’introduirà si l’externalizació  tira endavant. Malauradament aquestes escoles obriran una gran escletxa  a la xarxa municipal 0-3, ja que  donarà peu a anar “extingint” al personal funcionari a mesura que es jubili per anar fent el traspàs a les empreses externes.

Aquests serveis externs han de fer el seu negoci i qui més perdrà en el canvi són, com sempre, els treballadors , que veuran notablement minvades les seves retribucions i condicions laborals. Tenim l’experiència amb els  serveis de neteja i cuina, que cada x anys,  les empreses que volen optar es presenten al concurs públic i els ens públics liciten els plecs de condicions més econòmics, més o menys florits, però sobretot més econòmics. Les treballadores, per més anys que treballin, no tindran mai antiguitat ni possibilitats de millorar el seu sou. Aquests plecs a la baixa també incidiran negativament en el caire educatiu de l’atenció als infants de 0 a 3 anys.


Augment de ràtios

De 7  a            8   infants de 0 a 1 anys
De 10 a           13  infants de 1 a 2 anys
De 18 a           20  infants de 2 a 3 anys

Es basen en el decret 282/2006 del Departament D’Educació de la Generalitat , on es regulen les ràtios màximes per a l’atenció de 0 a 3 anys. Hem de recordar que el decret es va fer contemplant la realitat de les guarderies privades: aquestes ràtios eren per evitar barbaritats (limitant el nombre d’infants a càrrec  d’una sola educadora) i per oferir una ràtio que no fes tancar el negocis de 0-3 anys. L’Ajuntament no havia aplicat aquests màxims perquè impliquen massificació en detriment del vessant pedagògic.  “Total, dos o tres per grup, són molt poquets el que augmenten,...” però la realitat és un número difícil de gestionar per a una sola mestra  i molt més d’acompanyar educativament.


Reducció del 40% del personal de suport educatiu de migdia

Hi ha ajuntaments a comarques que estan aplicant aquestes ràtios.  Entra d’altres repercussions, en alguns centres ha d’estar movent taules o altres mobiliaris per a poder cobrir els àpats i el descans dels infants  i alhora mantenir espais per altres activitats educatives .  Això es pot fer en moments puntuals  o extraordinaris , però no cada dia. Els docents de bressol tenen un gran desgast físic per atendre els infants,  l’augment de ràtio i la reducció de suport al migdia agreujarà aquest desgast.

Altres Ajuntaments ho han aplicat, sí,  però sovint la realitat a comarques és que força infants van a casa a dinar, a Barcelona ciutat pràcticament la totalitat estan al migdia a l’escola.

Si una mestra té una ràtio que la supera, al marge de la seva vàlua professional, haurà d’ empescar-se-les per fer la feina i no precisament amb el model de calma i acompanyament que els infants necessiten. Com es fa? Miracles,...  no. La necessària atenció a tots, justifica que si cal, es posi els infants “en cadena”, se’ls deixi de tractar com a persones i se’ls atengui com a números a qui cal nodrir, netejar i sobretot, ensinistrar a obeir.  Parlem d’atendre al mig dia, dinar i higiene,  a 40 infants de 2 anys, o a 26 de 1 any , entre 3 adults,!!.... i a l’hora de dormir, a 40 o 26 infants entre 1 sola persona !!!.... On queda l’acompanyament progressiu de l’autonomia dels infants, el model de calma i bones pràctiques dels seus referents adults a l’escola?

Les escoles públiques atenem una diversitat d’infants molt àmplia. Infants amb necessitats educatives especials, al·lèrgies i intoleràncies més o menys severes, saluts fràgils, entorn socials de risc,.... podrem seguir? Aquestes diversitats impliquen en molts casos una feina i/o  una càrrega de treball afegida i sobretot una  gran responsabilitat pel risc que pot patir l’infant. 


Amb aquestes mesures, no només queda en entredit  la continuïtat dels  projectes educatius dels centres, sinó que l’Ajuntament ens posa en una situació greu de fragilitat, posa els infants en perill.


Demanem a l’Ajuntament  la retirada d’aquestes mesures.


Escoles Bressol Municipals de Nou Barris

Carta de les Escoles Bressol de Nou Barris


L’Ajuntament  vol  canviar una vegada més el model  educatiu de les escoles bressol.

La ciutadania, cadascun de nosaltres, ens ho creiem que el tracte als infants és una peça clau en el seu desenvolupament? O pensem que només ho diuen els pedagogs, neuròlegs, pediatres, psicòlegs, sociòlegs, mestres,... per molestar? 

En nom de la crisi, no es pot tolerar tot. La justificació presentada pel regidor d’Educació i el gerent de l’Institut Municipal d’Educació per imposar les retallades és un argument de nul·la voluntat política. Si el curs vinent l'Ajuntament rebrà 200 € menys per infant de la Generalitat, i creu que no té arguments per a tornar a demanar-li, que ho retalli d'un altre lloc, de protocols politics excessius,  de sous i càrrecs no justificats, de projectes fantasmes  que van quedant al calaix,... però que no recaigui sobre els de sempre, dels que estem a primera fila, dels més fràgils i les seves famílies,...  la CRISI ho està justificant tot i no ho podem permetre.

Externalització completa de les 3 escoles que obriran el curs vinent.

L’Ajuntament de Barcelona des de fa més de dues dècades ha estat apostant per oferir servei públic 0-3.  I servei públic vol dir no pensar l’escola com un negoci. I això és el que s’introduirà si l’externalizació  tira endavant. Malauradament aquestes escoles obriran una gran escletxa  a la xarxa municipal 0-3, ja que  donarà peu a anar “extingint” al personal funcionari a mesura que es jubili per anar fent el traspàs a les empreses externes.

Aquests serveis externs han de fer el seu negoci i qui més perdrà en el canvi són, com sempre, els treballadors , que veuran notablement minvades les seves retribucions i condicions laborals. Tenim l’experiència amb els  serveis de neteja i cuina, que cada x anys,  les empreses que volen optar es presenten al concurs públic i els ens públics liciten els plecs de condicions més econòmics, més o menys florits, però sobretot més econòmics. Les treballadores, per més anys que treballin, no tindran mai antiguitat ni possibilitats de millorar el seu sou. Aquests plecs a la baixa també incidiran negativament en el caire educatiu de l’atenció als infants de 0 a 3 anys.


Augment de ràtios

De 7  a            8   infants de 0 a 1 anys
De 10 a           13  infants de 1 a 2 anys
De 18 a           20  infants de 2 a 3 anys

Es basen en el decret 282/2006 del Departament D’Educació de la Generalitat , on es regulen les ràtios màximes per a l’atenció de 0 a 3 anys. Hem de recordar que el decret es va fer contemplant la realitat de les guarderies privades: aquestes ràtios eren per evitar barbaritats (limitant el nombre d’infants a càrrec  d’una sola educadora) i per oferir una ràtio que no fes tancar el negocis de 0-3 anys. L’Ajuntament no havia aplicat aquests màxims perquè impliquen massificació en detriment del vessant pedagògic.  “Total, dos o tres per grup, són molt poquets el que augmenten,...” però la realitat és un número difícil de gestionar per a una sola mestra  i molt més d’acompanyar educativament.


Reducció del 40% del personal de suport educatiu de migdia

Hi ha ajuntaments a comarques que estan aplicant aquestes ràtios.  Entra d’altres repercussions, en alguns centres ha d’estar movent taules o altres mobiliaris per a poder cobrir els àpats i el descans dels infants  i alhora mantenir espais per altres activitats educatives .  Això es pot fer en moments puntuals  o extraordinaris , però no cada dia. Els docents de bressol tenen un gran desgast físic per atendre els infants,  l’augment de ràtio i la reducció de suport al migdia agreujarà aquest desgast.

Altres Ajuntaments ho han aplicat, sí,  però sovint la realitat a comarques és que força infants van a casa a dinar, a Barcelona ciutat pràcticament la totalitat estan al migdia a l’escola.

Si una mestra té una ràtio que la supera, al marge de la seva vàlua professional, haurà d’ empescar-se-les per fer la feina i no precisament amb el model de calma i acompanyament que els infants necessiten. Com es fa? Miracles,...  no. La necessària atenció a tots, justifica que si cal, es posi els infants “en cadena”, se’ls deixi de tractar com a persones i se’ls atengui com a números a qui cal nodrir, netejar i sobretot, ensinistrar a obeir.  Parlem d’atendre al mig dia, dinar i higiene,  a 40 infants de 2 anys, o a 26 de 1 any , entre 3 adults,!!.... i a l’hora de dormir, a 40 o 26 infants entre 1 sola persona !!!.... On queda l’acompanyament progressiu de l’autonomia dels infants, el model de calma i bones pràctiques dels seus referents adults a l’escola?

Les escoles públiques atenem una diversitat d’infants molt àmplia. Infants amb necessitats educatives especials, al·lèrgies i intoleràncies més o menys severes, saluts fràgils, entorn socials de risc,.... podrem seguir? Aquestes diversitats impliquen en molts casos una feina i/o  una càrrega de treball afegida i sobretot una  gran responsabilitat pel risc que pot patir l’infant. 


Amb aquestes mesures, no només queda en entredit  la continuïtat dels  projectes educatius dels centres, sinó que l’Ajuntament ens posa en una situació greu de fragilitat, posa els infants en perill.


Demanem a l’Ajuntament  la retirada d’aquestes mesures.


Escoles Bressol Municipals de Nou Barris